CBSE

PASS OUTS WHO SECURED MORE THAN 75% IN THE AISSCE - 2016 CLASS XII

Position Name of the student Marks obtained %age
1 SONAL BHOI 469 93.8
2 SUNITA ACHARYA 458 91.6
3 PREM RANJAN RANA 445 89
4 GAYATRI BERIA 440 88
5 TAMANNA MISHRA 437 87.4
6 SOURAV PUROHIT 437 87.4
7 ASHA MAHANANDA 427 85.4
8 ABHILIPSA MISHRA 427 85.4
9 ANAND CHANDRA MOHANTA 426 85.2
10 SUSHREE SWATEEPRAJNYA BEHERA 415 83
11 SOUMYA RANJAN GAHIR 414 82.8
12 ANISHA HOTA 408 81.6
13 ASHUTOSH CHANDRA SEKHAR PATI 401 80.2
14 ANKITA PANDA 394 78.8
15 BHASKAR MAHESH PRASAD GURU 390 78
16 MAMATA SAHU 388 77.6
17 ROHAN KUMAR SETH 379 75.8
18 DEVSWARUP MISHRA 377 75.4


PASS OUTS WHO SECURED CGPA - 10 IN THE AISSE -2016
CLASS X

S.No NAME OF STUDENTS CGPA
1 ANNAPURNA MISHRA 10
2 ANIMESH DASH 10
3 L GOURI SANKAR 10
4 NIRAJ KUMAR TRIPATHY 10
5 SANKET KUMAR SATPATHY 10
6 SHASHANK SHEKHAR MISHRA 10
7 SHIBADUTTA MISHRA 10
8 SHREERAM SENAPATI 10
9 SHOHAN NARAYAN SAHOO 10
10 SIDDHARTH KUMAR SATPATHY 10